Omgaan met pesten en groepsdruk

Pesten is een groot probleem op veel basisscholen. Vaak komt het gelijktijdig voor met groepsdruk. De module Omgaan met pesten en groepsdruk bevat een uitgewerkte lessenreeks die basisschoolleerlingen leert met deze problematiek om te gaan.

Omgaan met pesten en groepsdruk in het basisonderwijs

De Respons docent reikt in zeven lessen de leerlingen kennis en vaardigheden aan om op een effectieve wijze om te gaan met pesten en groepsdruk. Deze situaties worden daarbij niet als probleem, maar als uitdaging gepresenteerd. Respons gaat er daarbij vanuit dat je de keuze hebt om het probleem aan te pakken.

De doelgroep van deze module bestaat uit de groepen 6,7 en 8 van het basisonderwijs. Respons gaat uit van een lesduur van ongeveer vijftig minuten tot een uur. Gezien het redelijk intensieve karakter van de lessen (niet alleen fysiek maar ook mentaal) zijn langere lessen niet gewenst voor basisschoolleerlingen.

De lessenreeks is thematisch opgezet en bevat op vechtsport gebaseerde oefeningen. In zeven lessen komen de onderstaande thema’s voor:

  • Stevig in je schoenen staan
  • Stop, tot hier en geen stap verder!
  • De taal van ons lichaam
  • Als het dan toch moet!
  • Hulp vragen en hulp bieden
  • Vertrouwen in jezelf en in de ander

Wilt u meer achtergrondinformatie over het probleem pesten en groepsdruk?

Meer lezen