Wat is weerbaarheid?

Weerbaarheid betekent het vermogen om in het dagelijks leven je grenzen aan te geven en je wensen duidelijk kenbaar te maken, waarbij je ook de grenzen van de ander respecteert. Dus op een passende manier opkomen voor jezelf. Als je weerbaar bent kun je weerstand bieden aan bedreigingen en bezit je de vaardigheden die nodig zijn om je eigen grenzen te verdedigen.

Voor wie is deze training?

Deze training is geschikt voor iedereen die;

  • Wil werken aan sociale vaardigheden
  • Zich niet goed durft te uiten
  • Moeite heeft met ruimte innemen
  • Moeite heeft om eigen grenzen aan te geven
  • Wil werken aan het vergroten van eigen zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • Moeite heeft met assertief of weerbaar zijn
  • Wil leren omgaan met agressie
  • Beter wil omgaan met stress/groeps-/werkdruk
  • Meer in balans wil komen

De training

In weerbaarheidstrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Je leert gebruik te maken van fysieke, verbale en mentale technieken en methodieken om op te komen voor jezelf. Deze combinatie blijkt effectief te zijn in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag.

De fysieke oefeningen in weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld om de eigen kracht te ervaren en versterken, verlamming van machteloosheid te bestrijden, ja- en nee-gevoelens te kunnen laten zien en kwetsbare plekken van een tegenstander te kunnen herkennen. Er is aandacht voor ademhaling, weerbaar stemgebruik, weerbare houding en lichaamstaal.

Tot slot, in weerbaarheidstrainingen gebruikte methodieken komen uit trainingen sociale vaardigheid, assertiviteitstrainingen, hulpverlening, agressie-regulatie en vechtsporten. De oefeningen en methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met weerbaarheid als uitgangspunt. Je kunt werken aan bijvoorbeeld het verminderen van angst op straat, preventie van seksuele intimidatie, racisme, huiselijk en seksueel geweld, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag.

In de trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Naast sekse en leeftijd kunnen bijvoorbeeld ook etnisch-culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van belang zijn. Deze zijn van invloed op de manier waarop een kind of volwassene denkt, voelt en handelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid.