Omgaan met agressie en geweld

Een respons op agressieve gedragsproblematiek! Er zijn vele factoren van invloed op het ontstaan en voortduren van agressief gedrag. De methode Respons kan docenten en leerlingen helpen om agressieve gedragsproblematiek aan te pakken.

Omgaan met agressie en geweld in het voortgezet onderwijs

De module ‘Omgaan met agressie en geweld’ bevat een uitgewerkte lessenreeks die opgezet is voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De lessenreeks is thematisch opgezet en omvat zes thema’s die behandeld worden in zeven lessen. In de lessen komen de onderstaande thema’s voor vervat in op vechtsport gebaseerde oefeningen:

  • Stevig in je schoenen staan
  • Stop, tot hier en geen stap verder!
  • De taal van ons lichaam
  • Als het dan toch moet!
  • Hulp vragen en hulp bieden
  • Vertrouwen in jezelf en in de ander

Via de zes thema’s leren leerlingen in de module ‘Omgaan met agressie en geweld’ om hun zelfvertrouwen te vergroten door fysiek en mentaal sterk staan, hun grenzen te ervaren en te stellen en te experimenteren met lichaamstaal. Leerlingen worden zo minder ‘vatbaar’ voor agressie en geweld, en ervaren dat er naast de ‘keuze’ voor agressief gedrag ook andere gedragsalternatieven zijn. Vervolgens leren de leerlingen in te grijpen als de grenzen overschreden worden en om agressief gedrag af te weren, te ontwijken en zo nodig zichzelf te bevrijden.

Door de verschillende oefeningen bouwen leerlingen vertrouwen op in hun eigen kunnen (zelf waargenomen competentie) en hun perceptie op agressie en geweld verandert. Tevens leren leerlingen om, wanneer het nodig is, hulp in te roepen en hulp te bieden. In de laatste les komt alles samen en wordt bekeken in hoeverre de leerlingen zich ontwikkeld hebben. Hebben zij voldoende zelfvertrouwen en staan zij sterk genoeg om weloverwogen te reageren op gedrag dat agressie bij hen uitlokt of gedrag dat agressief op hen overkomt?

 

Locatie:

Dojo Flex, gymzaal, kantine of grote ruimte en is afhankelijk van het aantal deelnemers i.v.m. veiligheid.