Wat is weerbaarheid?

Weerbaarheid betekent het vermogen om in het dagelijks leven je grenzen aan te geven en je wensen duidelijk kenbaar te maken, waarbij je ook de grenzen van de ander respecteert. Dus op een passende manier opkomen voor jezelf. Als je weerbaar bent kun je weerstand bieden aan bedreigingen en bezit je de vaardigheden die nodig zijn om je eigen grenzen
te verdedigen.

Er zijn verschillende vormen van weerbaarheid waaronder te weten:

  • Mentale weerbaarheid

  • Fysieke weerbaarheid

Mentale weerbaarheid

Bij de term mentale weerbaarheid kun je denken aan goede sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden waarbij je je grenzen weet aan te geven. Hierbij zijn de volgende aspecten erg belangrijk.

GEBEURTENIS GEDACHTE GEVOEL GEDRAG GEVOLG

Deze noemen we ook wel het 5G model. Met dit model proberen we samen met uw zoon/dochter een eventueel probleem in kaart te brengen en het probleem om te buigen naar de te leren vaardigheid die uw zoon/dochter (nog meer) nodig heeft om dit probleem te doen opheffen of verminderen. Dat wordt mede aan het begin van de training persoonlijk vastgesteld.

Fysieke weerbaarheid

Bij de term weerbaarheid denken mensen vaak aan vechtsport en fysieke grepen om jezelf te verdedigen. Fysieke weerbaarheid is ook een aspect van onze weerbaarheidstraining maar de nadruk ligt juist op het voorkomen van fysieke conflicten. Conflicten zijn in eerste instantie namelijk beter op te lossen door middel van sociale en communicatieve vaardigheden. Fysiek vechten is dan (bijna) nooit nodig.

De visie achter onze weerbaarheidstraining

De nadruk tijdens onze training ligt vooral op sociale weerbaarheid (sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, goede communicatieve vaardigheden) en emotionele weerbaarheid (bewust zijn van je eigen waarnemen, denken, handelen en emoties) Het herkennen en erkennen van emoties en het reflecteren op je eigen gedrag resulteert in zelfontwikkeling en meer zelfvertrouwen.

Op het gebied van fysieke weerbaarheid gaan we aan de slag met lichaamstaal, het aannemen van een actieve houding en het uitstralen van zelfvertrouwen. We besteden aandacht aan ademhalingstechnieken, waardoor je tijdens spannende situaties kalmer en zelfverzekerd kunt blijven. Door je spanning onder controle te krijgen kun je helderder nadenken en adequaat op de situatie reageren. We gaan aan de slag met verschillende spelletjes waarbij je je eigen grenzen leert kennen en leert aangeven. Tevens gaan we verschillende slag- en stoottechnieken oefenen. Door een juiste fysieke uitstraling en het op verbale wijze duidelijk maken waar voor uw zoon/dochter de grens ligt stellen zij zich weerbaar op.