Omgaan met agressie

Het woord agressie heeft voor veel mensen een negatieve lading. Het wordt geassocieerd met bedreiging en geweld. Maar op de juiste manier gebruikt is agressie positief en constructief. Agressie is levensenergie, nodig om grenzen te stellen en voor jezelf op te komen. Gezonde agressie bevordert effectief communiceren en handelen. Gezonde agressie is nuttig, doelgericht en preventief. Sommige mensen kost het moeite om hun eigen agressie te kanaliseren. Daarmee schaden zij dikwijls zichzelf en een ander.

Voor beide groepen reikt Get Flex effectieve trainingsprogramma’s aan.

Agressieregulatie voor jongeren

Snel geprikkeld. Woedeaanvallen. Anderen de schuld geven van je eigen gedrag. Jongeren met een kort lontje leren bij Get Flex hun agressie te reguleren. Een manier om te voorkomen dat je onbedoeld in de problemen komt. We trainen sociale vaardigheden, oefenen het grip krijgen op je agressie en rekening houden met andere mensen. Je leert dat je je anders kunt uiten – niet met agressie – maar op een betere manier. Na verloop van tijd verlies je je niet meer in emoties, maar zul je ervaren: ik heb een keuze in de manier waarop ik mij gedraag.

De jongeren oefenen in kleine groepen met rollenspellen, discussies en huiswerkopdrachten. Er is ook een bijeenkomst voor ouders en kinderen samen.

Locatie:

Dojo Flex, gymzaal, kantine of grote ruimte en is afhankelijk van het aantal deelnemers i.v.m. veiligheid.