Werkwijze

Onze weerbaarheidstrainingen zijn zowel in groepsverband als individueel te volgen. Om een goede start te kunnen maken vragen wij de deelnemers om een intakeformulier in te vullen ongeacht welk traject ze willen gaan volgen. Op deze manier krijgen wij in vrij korte tijd een goed beeld van de deelnemers en kunnen wij aan de hand van deze intake de ontwikkelingspunten en leerdoelen bepalen die wij vervolgens in onze trainingssessies zullen behandelen. Zo onstaat er een lesplan op maat.

In groepsvorm

De weerbaarheidstraining bestaat uit 8 sessies van 1,5 uur. De deelnemers ontvangen na inschrijving per mail alle informatie over de training zoals startdatumen en locatie.

Individuele vorm 

De duur en inhoud van de individuele weerbaarheidstraining verschilt per persoon, omdat wij de training volledig afstemmen op de persoonlijke ontwikkelingspunten en leerdoelen kan de weerbaarheidstraining variëren van 4, 8 of 12 trainingssessies van 1,5 tot 2 uur. De deelnemer krijgt een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het persoonlijke plan besproken en wordt de eerste trainingssessie ingepland.