Omgaan met onveiligheid

(On)veiligheid op scholen. Voor veel leerlingen én leraren een dagelijks terugkerend thema. Ook als mogelijke oorzaak van schooluitval. Hoe kan je als onderwijsinstelling de veiligheid waarborgen en hoe kan je je als leerlingen veilig voelen? Ook leerlingen zelf kunnen wat doen aan het beleven van het gevoel ‘onveiligheid’. De Respons module Omgaan met onveiligheid richt zich niet op het weghalen van alle potentiele oorzaken van gevaar, maar legt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke beleving.

Omgaan met onveiligheid in het MBO

In een lessenaanbod van zeven lessen, gericht op mbo-scholieren, leren leerlingen vertrouwen te krijgen in hun eigen kracht en vaardigheden. Via opdrachten en oefeningen ontwikkelen leerlingen het vertrouwen dat beschermende kennis en vaardigheden in de persoon zelf aanwezig zijn. Tevens leren ze vertrouwen te krijgen in anderen door interactie aan te gaan. Thema’s die centraal staan zijn bij de aanpak van het probleem zijn:

  • Mentale stabiliteit
  • Vertrouwen in jezelf en anderen
  • Contact
  • Keuzes maken
  • Doorzetten

Om zelf een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het jezelf veilig voelen, is het eerst van belang dat je jezelf staande kunt houden. Als de basis voor mentale stabiliteit is gelegd, kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het stellen van vertrouwen in anderen. Op basis van het zich ontwikkelde vertrouwen kan je in contact treden met anderen. Hoe doe je dat op een manier die voor jou en de ander goed voelt. Het fundament voor veiligheid is dan gelegd. Het is alleen nog geen garantie voor ander gedrag. Leerlingen moeten nu ook ’tools’ aangereikt krijgen waardoor ze op basis van het veilige fundament de juiste keuzen kunnen maken en hier ook voor gaan (doorzetten).

 

Locatie:

Dojo Flex, gymzaal, kantine of grote ruimte en is afhankelijk van het aantal deelnemers i.v.m. veiligheid.