Werkwijze Respons

In dit programma staat het versterken en optimaliseren van de samenwerking tussen vechtsport en onderwijs centraal.

In het programma Respons vormen problematieken in het onderwijs het uitgangspunt om met vechtsport in een onderwijssetting aan de slag te gaan. Vechtsport wordt hierbij als instrument weggezet binnen via verschillende gestandaardiseerde lessenpakketten. Respons bestaat momenteel uit drie lessenreeksen, te weten:

Omgaan met pesten en groepsdruk in het primair onderwijs

Omgaan met agressie en geweld in het voorgezet onderwijs

Omgaan met onveiligheid in het MBO

In elke lessenreeks staat een maatschappelijk probleem centraal. Denk bijvoorbeeld aan het probleem pesten welke in een lessenreeks middels thema’s als ‘grenzen stellen’, ‘zelfvertrouwen’ en ‘samenwerken’ wordt aangepakt. In zeven lessen wordt vechtsport gebruikt als pedagogisch middel en bevatten ze hapklare uitdagende werkvormen. De Respons docent reikt de leerlingen kennis en vaardigheden aan om op een effectieve wijze om te gaan met pesten en groepsdruk. Deze situaties worden daarbij niet als probleem, maar als uitdaging gepresenteerd. Respons gaat er daarbij vanuit dat je de keuze hebt om het probleem aan te pakken.

Ten grondslag aan de lessenreeks ligt een methodiek die jarenlange ervaring met vechtsportonderwijs in combinatie met de ontwikkelde methodieken en laatste inzichten bundelt.

Omgaan met pesten en groepsdruk in het primair onderwijs
Omgaan met agressie en geweld in het voortgezet onderwijs
Omgaan met onveiligheid in het MBO